Aktuella beslutsärenden för Lions Kalix

Så har Lions Kalix hjälpt

Här följer en sammanfattning av de olika ändamålen som Lions Kalix har stöttat de senaste tre åren.


Period: 2012-07-01 -- 2015-06-30

Lions Canserforskningsfond Umeå

39 256 kr

Äldre-Projektet i Kalix

124 633 kr

Kalix kommun, presentkort

90 000 kr

Hjärtstartare placerade i Kalix (2st)

27 400 kr

Ungdomsstipendium i Kalix

15 000 kr

Kalix kommun, Familjens hus

11 000 kr

Näsbygården priser bingolotto

6 000 kr

Stroke-föreningen Kalix

5 000 kr

Kalix sjukhus onkologen

4 000 kr

Kalix Pro

3 000 kr

Autism, Aspergergruppen

3 000 kr

Div Lokala aktiviteter

12 963 kr

Nationella insamlingsmål

25 210 kr

 --------------------------------------------------

------------ 

Summa

366 462 kr

2.000kr till Njurförbundet Norrbotten

Njurförbundet Norrbotten ansöker om bidrag för resa till Turkiet. Syftet med resan är att förbättra de njursjukas situation och öka deras livskvalitet. Lions Kalix bidrag med 2.000kr till medlemmar från Kalix.

40.000kr till Socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd

Kalix Lions traditionsenliga bidrag till Socialförvaltningen uppgår detta år till 40 000 kr. Förvaltningen har förmedlat checkar till alla aktuella barnfamiljer på socialtjänsten och barnfamiljer på integration. De har i år även haft möjlighet att bistå vissa särskilt ömmande vuxna som är långvariga biståndstagare med dessa checkar.

Lions bidrar med två nya hjärtstartare i Kalix

Lions Kalix Club installerar två hjärtstartare på Ica Näsbyn samt på Coop Forum i Kalix. Lions skänker dessa hjärtstartare med syftet att rädda liv i dessa miljöer som besöks av många kunder varje dag.

– Många personer besöker dagligen dessa matvarubutiker och därför är det viktigt att det finns hjärtstartare där. Hjärt-lungräddning och snabb tillgång till hjärtstartare är den enda möjligheten att rädda den som drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Johan Frohm, pressansvarig för Kalix Lions Club.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, bara 500 av dem överlever. Med hjälp av fler hjärtstartare som finns tillgängliga i samhället kan många fler av dessa liv räddas.
Det är genom ekonomiska medel från Lions olika insamlingsprojekt som dessa två hjärtstartare kan placeras ut i Kalix. Kostnaden uppgår till ca 30.000kr. 

– Vi är glada att nu kunna installera dessa hjärtstartare på butikerna. Vår högsta önskan är naturligtvis att hjärtstartarna aldrig skall komma till användning. Däremot känns det bra att de finns tillgängliga för att rädda livet på en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp, säger Johan Frohm

Läs artikel i NSD
Läs artikel i Kuriren

6000kr till Strokeföreningen i Kalix

Strokeföreningen i Kalix har ansökt om 5000kr för genomförande av ett rehabiliteringsprogram för 30 personer vid Nova Gym i Kalix till en total kostnad av 40 500 kr.  
Mötet beslutade att Strokeföreningen beviljas ett bidrag om 200 kr per person, maximalt 6000 kr.