Kalendarium

Företagsbesök

2011-04-06

Medlemsmötet inleds med ett företagsbesök hos EURRAC AB, Furuhedsvägen 3, Kalix. Vi möts vid stora entrén kl 18.

EURRAC AB är ett aktiebolag vars huvudsysselsättning är att bedriva stora projekt. För närvarande drivs projektet The European Rehab Racing Centre i Kalix.
Syftet med projektet är att skapa ett nationellt centrum för koordinerade insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering, fordonsanpassning, test och utveckling av hjälpmedel och nya träningsmetoder.