Skyltsöndagen

Varje år vid skyltsöndagen kan ni se oss ute på stan där vi samlar in pengar
som är en riktad insats till cancerfonden.

Redan år 1963 motionerades det om att Lions skulle starta en cancerforskningsfond vid Umeå Universitet, men motionen avslogs så även 1964. Lions Club i Edefors startade 1965 en egen fond i detta syfte. Denna fond blev en distriktsaktivitet för Lions i distrikt 101 P. (Umeå och norrut) Första året insamlades 35.000 kr, en summa som ökade i en omfattning som ingen Lions kunnat drömma om.
1971 anslöt sig även Lionsclubar från distrikt 101 N (Sundsvall-Umeå). Sedan dess har samtliga Lionsclubar inom dessa distrikt på ett utomordentligt sätt stöttat insamlingen.


Den första miljonen noterades 1974, den andra 1977 och den tredje 1978. I början av 2000 har Lions engagemang för cancerforskningsfonden givit hela 106 miljoner kronor, varav Kalix Lionsclub med hjälp av Kalixborna insamlat hela 1.230 000 kronor.

Vad används cancerforskningens pengar till?
Enligt gällande stadgar går dessa uteslutande till forskningsprojekt och till inköp av kvalificerad utrustning t ex strålningsapparatur. Till idag har 1300 projekt kunnat stödjas tack vare medel som insamlats av Lions clubbarna.

Stöd Lions cancerforskningsfond!
Pg 65 68 - 0 eller bankgiro 260 - 0203.

Läs mer om Lions cancerforskningsfond i Umeå på denna länk!

Kontaktman Kalix Lions Club angående cancerforskningsfonden är:
Mårten Englund, 0923-775 63 och Tore Granström, 0923-127 58


Norrlands Universitetssjukhus, Umeå