Lions historik

Lions international

The International Association of Lions Clubs är resultatet av den amerikanske försäkringstjänstemannen Melvin Jones dröm. Han ansåg att lokala klubbar för affärsmän, i stället för att främja medlemmarnas intressen och ekonomiska vinning, borde vidga sin horisont.
Han föreslog att man skulle gå ihop med likasinnade i andra städer och på andra orter för att förbättra samhället och stödja de människor som lever där.

Melvin Jones tillhörde själv “The Business Circle of Chicago”, vars medlemmar höll med honom. Han började en livlig korrespondens med klubbar i andra delar av USA.
Uppmuntrad av många kallade Melvin Jones till ett möte den 7 juni 1917 på Hotel LaSalle i Chicago, Illinois, USA. Praktiskt taget alla höll med om att en sammanslutning skulle bildas och man kallade till ett nytt möte den 8 oktober samma år i Dallas, Texas, USA där man antog namnet “Association of Lions Clubs”, stadgar, arbetsordning och etik.

En av paragraferna sa: “Ingen medlem får sätta ekonomisk vinning som ändamål för sitt medlemskap”. Detta är än idag en av organisationens huvudregler. Tre år senare blev rörelsen internationell på riktigt när den första lionklubben i Kanada bildades år 1920.
Den internationella tillväxten fortsatte och var speciellt kraftig under 50- och 60-talet, då klubbar bildades i Europa, Asien och Afrika.

Lions finns i över 190 länder geografiska områden och har 14 000 medlemmar i Sverige organiserade i 530 klubbar.

Det finns inga gränser för Lions. Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.

Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och FRII, frivilligorganisationernas insamlingsråd och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll).

Lions Club Kalix

Kalix Lions Club bildades den 11 november 1955 på initiativ av Sigurd Holmquist, Sten Carlsson och Gunnar Englund.

Den så kallade charterhögtiden gick av stapeln i Kalix kyrka den 3 februari 1956. Den första aktiviteten blev Kalixälven går och vid samma tidpunkt startade den frivilliga blodgivningen.

Lionsmedlemmar i Sverige samlar in omkring 30 miljoner per år. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Kalix Lions Club arbetar efter mottot We serve.